Bir poligonun çevresini nasıl bulacağınız sorusulisede, geometri derslerinde değerlendirilir. Bu göstergeyi hesaplamak için belirli bir geometrik şeklin her tarafını ölçmek ve toplamak gereklidir. Böylece, çevre tanımlama formülü aşağıdaki gibidir: P = a + b + c + ..., burada a, b, c çokgenin kenarlaridir.

Çokgen düzgünse (kenarlar ve açılareşittir) çevresini biraz daha kolay hesaplamak mümkündür. Bunu yapmak için, bir tarafın uzunluğunu ölçmeniz ve açı sayısını hesaplamanız gerekir. Ardından açı sayısını yan uzunluğuyla çarpın. Böylece, bir kare, eşkenar dörtgen veya düzenli altıgenin çevresi aşağıdaki formülle hesaplanır:
P = a * 1, burada l açıların sayısıdır (ve dolayısıyla taraflar).

Yorumlar 0